Xem phim chiếu rạp online mới nhật đã được vietsub hoàn toàn không có quảng cáo và cập nhật liên tục Tại đây

Share Template Chuyển Hướng Cho Blogspot

Share Template Chuyển Hướng Cho Blogspot

Share:
Hello anh em ! Cũng được 3 ngày mình chưa viết bài rồi nhỉ , vậy nên hôm nay mình sẽ bù cho anh em bằng template chuyển hướng nhé


DEMO :
CODE : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<HTML>
&lt;head&gt;
&lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[
*/]]></b:skin>
<style type='text/css'>
#contain{position:absolute;z-index:9;top:32%;left:0;right:0;margin:auto;color:#3498db;}
#contain h1{text-align:center;font-weight:600;font-size:4em;text-transform:uppercase;}
#contain p{text-align:center;font-size:3em;font-weight:600}
#contain p.smallest{color:#3498db;font-size:14px}
#contain a{color:#3498db;font-weight:600}#contain span{font-weight:600}
#contain a:hover{color:#3498db;text-decoration:line-through}
#contain p.smallest a{color:#3498db;font-weight:200}
#contain p.smallest a:hover{text-decoration:line-through}
</style>
<script type='text/javascript'>
  var count = 3; // Timer
  var redirect = &quot;http://www.tuoitreit.xyz&quot;; // Target URL
  function countDown() {
    var timer = document.getElementById(&quot;timer&quot;); // Timer ID
    if (count &gt; 0) {
      count--;
      timer.innerHTML = &quot;Bạn sẽ được chuyển tới Tuổi Trẻ IT trong &quot; + count + &quot; giây nữa.&quot;; // Timer Message
      setTimeout(&quot;countDown()&quot;, 1000);
    } else {
      window.location.href = redirect; }}
</script>
<script type='text/javascript'>
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick(&#39;headEnd&#39;);
</script>
 &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
 <body>
<div id='contain'>
<h1>Xin lỗi các bạn, trang này không còn tồn tại </h1>
<p id='timer'>
<script type='text/javascript'>
countDown();
</script>
</p>
</div>
<b:section class='tuoitreit' id='tuoitreit' preferred='no'/>
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
</HTML>
 - Sửa http://www.tuoitreit.xyz thành link bạn muốn chuyển hướng
- Sửa 3 thành thời gian bạn muốn chuyển hướng
- Sửa Tuổi Trẻ IT thành tên blog của bạn

TỔNG KẾT

- Vậy mình đã cho anh em template chuyển hướng rồi nhé
- Link tải cho anh em nào lười : Tại Đây