• Night Mode
  Bright Mode
 • Tuổi Trẻ IT

  Share Template Chuyển Hướng Cho Blogspot

  Share Template Chuyển Hướng Cho Blogspot

  Share:
  Hello anh em ! Cũng được 3 ngày mình chưa viết bài rồi nhỉ , vậy nên hôm nay mình sẽ bù cho anh em bằng template chuyển hướng nhé


  DEMO :
  CODE : 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <!DOCTYPE html>
  <HTML>
  &lt;head&gt;
  &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[
  */]]></b:skin>
  <style type='text/css'>
  #contain{position:absolute;z-index:9;top:32%;left:0;right:0;margin:auto;color:#3498db;}
  #contain h1{text-align:center;font-weight:600;font-size:4em;text-transform:uppercase;}
  #contain p{text-align:center;font-size:3em;font-weight:600}
  #contain p.smallest{color:#3498db;font-size:14px}
  #contain a{color:#3498db;font-weight:600}#contain span{font-weight:600}
  #contain a:hover{color:#3498db;text-decoration:line-through}
  #contain p.smallest a{color:#3498db;font-weight:200}
  #contain p.smallest a:hover{text-decoration:line-through}
  </style>
  <script type='text/javascript'>
    var count = 3; // Timer
    var redirect = &quot;http://www.tuoitreit.xyz&quot;; // Target URL
    function countDown() {
      var timer = document.getElementById(&quot;timer&quot;); // Timer ID
      if (count &gt; 0) {
        count--;
        timer.innerHTML = &quot;Bạn sẽ được chuyển tới Tuổi Trẻ IT trong &quot; + count + &quot; giây nữa.&quot;; // Timer Message
        setTimeout(&quot;countDown()&quot;, 1000);
      } else {
        window.location.href = redirect; }}
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick(&#39;headEnd&#39;);
  </script>
   &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
   <body>
  <div id='contain'>
  <h1>Xin lỗi các bạn, trang này không còn tồn tại </h1>
  <p id='timer'>
  <script type='text/javascript'>
  countDown();
  </script>
  </p>
  </div>
  <b:section class='tuoitreit' id='tuoitreit' preferred='no'/>
  &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
  </HTML>
   - Sửa http://www.tuoitreit.xyz thành link bạn muốn chuyển hướng
  - Sửa 3 thành thời gian bạn muốn chuyển hướng
  - Sửa Tuổi Trẻ IT thành tên blog của bạn

  TỔNG KẾT

  - Vậy mình đã cho anh em template chuyển hướng rồi nhé
  - Link tải cho anh em nào lười : Tại Đây