Chia Sẻ File PSD Avatar Chất 2019

Chia Sẻ File PSD Avatar Chất 2019

Share:
Chào các bạn mình là cộng tác viên mới của TTITVN, dược dịp hôm nay rảnh rỗi nên share một file PSD mới làm sau khi ăn Tết xong trong những ngày chưa còn đến trường :v
Ảnh demo:
Link tải + Liên Hệ:
                     Liên Hệ  TẢI VỀ