Childs Play - Búp bê sát nhân 2019 Vietsub - Tuoitreit

*Lưu ý: Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đang mang bầu xem phim này - Nam Banh